Arthik Shahay

અમદાવાદ તથા ગાંધીનગરમાં સ્થિર થયેલ મંડલના સભ્ય હોય તેવા વ્યક્તિઓ કે જેઓની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી છે તેવા સાધર્મિકોને સહાય કરવાના આશયથી ગોધરા નિવાસી ( હાલ અમદાવાદ) શ્રી કિનીતભાઈ અરવિંદભાઈ શાહ તથા તેમના ધર્મ પત્નિ શ્રીમતિ નૌકાબેન કે. શાહ તરફથી અમુક ચોક્કસ રકમ આપી “આથિક સહાય ફંડ ” ઉભુ કરી સાધર્મિકોને યથાયોગ્ય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.